"Droga Nadziei"

 

Duszpasterstwo Małżeństw

Starających się o potomstwo

Adres:

 

Parafia św. Brata Alberta

ul. Robotnicza 95

44-213 Rybnik

Kontakt:

 

kontakt@droganadziei.pl

tel. kom. 607 951 666

bezpłodność

kontakt@droganadziei.pl

tel. kom. 607 951 666

 

 

Kontakt:

 

Duszpasterstwo Małżeństw Starających się o Potomstwo

" D r o g a   N a d z i e i "

 

Parafia św. Brata Alberta

ul. Robotnicza 45

44-213 Rybnik

 

kontakt@droganadziei.pl

tel. kom. 607 951 666